Genealogie van de familienaam Stickelbrocks – en de families van de aangetrouwden

Welkom
   Aangetrouwden
   Namen & families

Inleiding

Namen betekenis

Geograf. kaarten
   Kleve Goch
   Geldern Straelen
       Boerderijen
   Venlo Eindhoven
   Krefeld Venlo
   Mönchengladbach
   Index Plaatsen+Boerderijen

Info & begrippen
   Familie
   Voorouders/Nakomelingen
   Overige personen
   Latijnse begrippen
   Duitse begrippen
   Nederl. begrippen

Adressen (Impressum)

Deutsch

Info & Begrippen

Info – Doelstelling
Doelstelling is betrouwbaarheid en uitbreiding van de genealogische data. Daarom zouden de data indien mogelijk gebaseerd moeten zijn op documenten zoals Kerkboeken (Matrikeln), Zivilstands-/ Personenstandsregister (état civil) of registers van de burgerlijke stand.
Helpt u alstublieft mee de bestaande bronnen zo precies mogelijk vast te stellen.
Opmerking: Dit is niet altijd makkelijk en soms zelfs onmogelijk, bijvoorbeeld als deze documenten niet toegankelijk zijn resp. bijvoorbeeld „alleen maar“ adresboeken, stamboeken, trouwboeken (matricula civium), geboorte-, huwelijks- of overlijdensadvertenties,Totenzettel, familien(stam)boeken of zelfs alleen maar ooggetuigenverklaring of persoonlijke aantekeningen voorhanden zijn. Vergissingen en fouten zijn bij documenten ook niet uitgesloten ondanks professionele opstelling, bijvoorbeeld door kerken en/of de burgerlijke stand. Zij zijn daar echter beduidend onwaarschijnlijker.
Tot aan de 19 eeuw geven o.a. de spelling van de namen (opgeschreven zoals zij uitgesproken worden) en afwijkende kalenders zoals het
het kerkjaar (begin soms op 25 december), de Juliaanse Kalender (tot 04-10-1582), de Gregoriaanse Kalender (vanaf 15-10-1582) en de Franse Kalender (22-09-1792 – 31-12-1805).

Vastleggen van de data – Begrippen
Welke data moeten worden vastgelegd? – Indien mogelijk met bronvermelding
Achternaam, geboortenaam, voornaam(en) volgens document, roepnaam, ??? , adres(sen)
Geboortedatum en -plaats, soort brondocument en -nummer, huwelijks- en sterfdatum

Directe familie
Broers en zussen, echtgenoten, voorvaderen, nakomelingen entsprechend – wegens de begrippen en evt. onduidelijkheden zie ook Familie
Verdere familieleden en kenniss

Overige kinderen, ooms, tantes, neven, nichten, peetouders, petekinderen, pleegouders, voogden, ... – zie ook Overige personen
Privacy

Eventuele toestemmingsverklaringen van de betreffende personen resp. families, of en welke data ook mogen worden gepubliceerd.

Met behulp van de detailgegevens kan worden getoetst of en welke familieleden reeds in het archief opgenomen zijn.

Homepage:   www.stickelbrocks.de/