Genealogie van de familienaam Stickelbrocks – en de families van de aangetrouwden

Welkom
   Aangetrouwden
   Namen & families

Inleiding

Namen betekenis

Geograf. kaarten
   Kleve Goch
   Geldern Straelen
       Boerderijen
   Venlo Eindhoven
   Krefeld Venlo
   Mönchengladbach
   Index Plaatsen+Boerderijen

Info & begrippen
   Familie
   Voorouders/Nakomelingen
   Overige personen
   Latijnse begrippen
   Duitse begrippen
   Nederl. begrippen

Adressen (Impressum)

Deutsch

Geograf. kaarten

Overzichtkaart
naar de Detailkaart Kleve  Goch naar de Detailkaart Geldern  Straelen naar de Detailkaart Venlo  Eindhoven naar de Detailkaart Krefeld  Venlo naar de Detailkaart Mönchengladbach

De familienamen hebben volgens de huidige stand van het onderzoek hun oorsprong in de regio Geldern Straelen.

Dit is ook uit de interpretatie van de Namen betekenis begrijpelijk.
Desondanks kan nog niet worden uitgesloten dat de naam geografisch onafhankelijk meermaals is ontstaan.

Mocht u verdere informatie hebben, wilt u mij dan alstublieft daarover informeren, liefst schriftelijk per brief, fax of e-mail — zie Adressen.

In de kaarten zijn de plaatsen gekenmerkt waar de namen volgens de huidige informatie werden vermeld (al of niet schriftelijk, bijvoorbeeld in oorkonden).
De kaarten laten de zwaartepunten in de verbreiding zien in de gebieden rond Kleve Goch, Geldern Straelen, Krefeld, Mönchengladbach en Venlo Eindhoven.

Met de industrialisering en stijgende mobiliteit nam tevens de verbreiding duidelijk toe, iets waarmee hier niet altijd rekening gehouden kon worden.

 

Detailkaarten worden geopend door aanklikken van de gemarkeerde randendan wel het gebied in deze kaart of in de linker kolom.

Een lijst van alle plaats- en hofnamen vindt u in de Index Plaatsen en Boerderijen.

Homepage:   www.stickelbrocks.de/