Genealogie van de familienaam Stickelbrocks – en de families van de aangetrouwden

Welkom
   Aangetrouwden
   Namen & families

Inleiding

Namen betekenis

Geograf. kaarten
   Kleve Goch
   Geldern Straelen
       Boerderijen
   Venlo Eindhoven
   Krefeld Venlo
   Mönchengladbach
   Index Plaatsen+Boerderijen

Info & begrippen
   Familie
   Voorouders/Nakomelingen
   Overige personen
   Latijnse begrippen
   Duitse begrippen
   Nederl. begrippen

Adressen (Impressum)

Deutsch

Latijnse begrippen
[IV] tot [4]
[•]
  = Generatie-regel
  = Opsomteken
in „2e Overige familieleden en familiebetrokkenen“

abamita [IV]
abavia [IV]
abavunculus [IV]
abavunculus major [III]
abavus [IV]
abnep-os, -tis [4]
abpatuus [IV]
affinis [IK]
alumna [•] Niet bloedv.
alumnus [•] Niet bloedv.
amita [I]
amita magna [II]
amita major [III]
amita maxima [IV]
amitini [1]
amitini magni [2]
abmatertera [IV]
anche [II]
avia [II]
avunculus [I]
avunculus magnus [II]
avus [II]
collateralis [IK]
commater [•] Peetouders
compater [•] Peetouders
conjuges [IK]
conjux [IK]
consobrinus [1]
conthoralis [IK]
curator [•] Overige
dIKter [2]
didymi [•] Broers/zusse
eldir fatir [II]
eldir mudir [II]
expositus [•] Niet bloedv.
fidejussor [•] Peetouders
filia, -ster [1]
filius [1]
filius naturalis [•] Onwettig
frater [IK]
frater patruelis [IK]
fratria [IK]
gemellae [•] Broers/zusse
gemelli [•] Broers/zusse
geminus [•] Broers/zusse
genetrixr [I]
genitor, -es [I]
germania [IK]
germanus [IK]
geswige [IK]
geswige [IK]
glos [IK]
glos [IK]
illegitim [•] Onwettig
infans [1]
inventus [•] Niet bloedv.
levir [IK]
levirus [IK]
liberi [1]
ligatus [IK]
matitus [IK]
matita [IK]
mater [I]
materna [•] Peetouders
matertera [I]
matertera magna [II]
matertera major [III]
matruelis [IK]
mundeburdus [•] Overige
nepos [2]
nepos [1]
matrina [•] Peetouders
neptis [2] und neptis [1]
nothus [•] Onwettig
noverca [•] Stieffamilie
novercus [•] Stieffamilie
nutrix [•] Overige
obstetrix [•] Overige
omel [1]
orphanus [•] Ouders gest.
parentes [I]
pater [I]
paternus [•] Peetouders
patrinus [•] Peetouders
patruelis [IK] und [2]
patruus [I]
patruus magnus [II]
patruus major [III]
proamita [III]
progener [2]
proavia [III]
proavus [III]
proabavunculus [III]
promatertera [III]
pronepos [3]
proneptis [3]
propatruus [III]
provisor puerorum [•] Overige
pupillus [•] Ouders gestorven
relicta [•] Echtgenoot gest.
relictus [•] Echtgenoot gest.
soror [IK]
soror germania [IK]
soror patruelis [1]
sororius [IK]
spuria [•] Onwettig
spurius [•] Onwettig
susceptor [•] Peetouders
susceptrix [•] Peetouders
swehir [IK]
tIKter [2]
trigemini [•] Broers/zusse
tutor [•] Overige
uxor [IK]
vidua [•] Echtgenoot gest.
viduus [•] Echtgenoot gest.
vopicsus [•] Broers/zusse
vulgo quaesitus [•] Onwettig
Homepage:   www.stickelbrocks.de/                               Toevoegingen en/of bijdragen zijn gewenst zie Adressen