Genealogie van de familienaam Stickelbrocks – en de families van de aangetrouwden

Welkom
   Aangetrouwden
   Namen & families

Inleiding

Namen betekenis

Geograf. kaarten
   Kleve Goch
   Geldern Straelen
       Boerderijen
   Venlo Eindhoven
   Krefeld Venlo
   Mönchengladbach
   Index Plaatsen+Boerderijen

Info & begrippen
   Familie
   Voorouders/Nakomelingen
   Overige personen
   Latijnse begrippen
   Duitse begrippen
   Nederl. begrippen

Adressen (Impressum)

Deutsch

Voorouders en Nakomelingen evenals hun broers / zussen

gen. rechte lijn
(direkt van elkaar afstammend)
zijlijnen (gemeenschappelijke 3. persoon)
broer | echtgenoot zus | echtgenoot
IV overovergrootouders
overovergrootvader / -moeder
[abavus, abavia]
overovergrootoom
[van de -vader: abpatruus] /
van de -moeder: abavunculus]
overovergroottante
[van de -vader: abamita, amita maxima /
van de -moeder: abmatertera]
III overgrootouders
overgrootvader / -moeder
[proavus / proavia]
overgrootoom [avunculus major]
[van de -vader: patruus major, propatruus /
van de -moeder: proavunculus]
overgroottante [amita major]
[van de -vader:amita major, proamita /
van de -moeder: matertera major, promatertera]
II grootouders
grootvader / -moeder
[anche, avus, eldir fatir / avia, eldir mudir]
grootoom [avunculus magnus]
[van de -vader: patruus magnus]
groottant [amita magna]
[van de -vader: amita magna]
[van de -vader: matertera magna]
I ouders [genitores, parentes]
vader / moeder
[genitor, pater / genetrix, mater]
oom, van de vader:
{Oheim} [patruus] /
de moeder: avunculus]
tante tante, {Muhme} [amita];
[de moeder: matertera]
oom
IK echtgenoot, -note [conjux]; -noten, {conleute} [conjuges]
echtgenoot [ligatus, maritus]
echtgenote [collateralis, conthoralis, marita, uxor]
broer
[frater, germanus]
schoonzus, {Geschwei}
[affinis, fratria, geswige;
van de echtgenoot: glos]
zus
[germana, soror]
half- [soror germana]
zwager [affinis, swehir]
[broer v.d. echtgenoot:
levir, levirus, sororius]
1 kind [infans],kinden [liberi]
zoon / dochter [filius / filia]
schoonzoon [filiaster]
-dochter, {Schnur}
kind, [broerzoon: frater patruelis]
[kind van de broer/zus: amitini, soror patruelis];[dochter van de broer/zus: consobrinus]
2 kleink. [dichter, tichter]/-in -zoon/-dochter[nepos/neptis] [man v.d.kleindochter: progener] kleinkinderen
[kleinzoon/-dochter: amitini magni]
3 achterkleinkinderen, achterkleinzoon / -dochter, achternicht
[pronepos / proneptis]
achterkleinkinderen
4 achterachterkleink., -zoon / -dochter [abnepos, abneptis] achterachterkleinkinderen

De „graad“ van de verwantschap is ook een juridische definitie zoals „rechte lijn“ en „de zijlijn“, bijv.:
2e graad = broers en zussen, grootouders, kleinkinderen; 3e graad = oom, tante, neef, nicht. Dit is voor de genealogie eigenlijk zeer onrelevant.
Homepage:   www.stickelbrocks.de/                               Toevoegingen en/of bijdragen zijn gewenst zie Adressen