Genealogie van de familienaam Stickelbrocks – en de families van de aangetrouwden

Welkom
   Aangetrouwden
   Namen & families

Inleiding

Namen betekenis

Geograf. kaarten
   Kleve – Goch
   Geldern – Straelen
       Boerderijen
   Venlo – Eindhoven
   Krefeld – Venlo
   Mönchengladbach
   Index Plaatsen+Boerderijen

Info & begrippen
   Familie
   Voorouders/Nakomelingen
   Overige personen
   Latijnse begrippen
   Duitse begrippen
   Nederl. begrippen

Adressen (Impressum)

Deutsch

Overige personen
1e Oom en tante

Gen. mannelijke nakomelingen vrouwlijke nakomelingen
I oom, tante oom, tante
IK neef, «Oheim» [patruelis]
[van de zus van de moeder: matruelis]
nicht, «Base, Geschwei», «Muhme» [geswige, glos, matruelis]
[van de zus van de moeder: matruelis]
1 neef, «Oheim»
[nepos, omel, patruelis]
nicht
[neptis]

2e Overige familieleden en familiebetrokkenen
Oudere « » en lat. [ ] betekenissen kunnen deels meerdere betekenissen hebben!

  Kinderen
 • Broers/zusse: tweelingen (2 evenoude broers/zussen) [didymi, geminus]; mannelijke tweelingen [gemelli]; overlevende tweeling [gemellae], overlevende tweeling [vopicsus], drielingen (evenoude broers/zuss) [trigemini]
 • Niet bloedverwant kind: pleegkind: pleegzoon/ -dochter [alumnus / alumna], adoptiekind; inventus]
 • Onwettig kind: «Bankert, Bastard, Kegel»; [illegitim, nothus, spurius/spuria, vulgo quaesitus]; zoon [filius naturalis]
 • Voorechtelijk kind: bruidskind
 • Gestorven ouders: wees [orphanus, pupillus]
  Volwassene
 • Echtgenoot gestorven: weduwnaar [relictus, viduus], weduwe [relicta, vidua]
 • Stieffamilie: stiefvader [novercus], stiefmoeder [noverca]
 • Familie algemeen: Vetter, «Geschwei, Muhme»
 • Peetouders: peetvader, «Gevatter, Dot, Godel, Petter» [compater, fidejussor, patrinus, susceptor], Pate väterlicherseits [paternus],
  peetmoeder, «Gevatterin, Dötin, Göttel» [commater, materna, matrina, susceptrix]

 • Overige familiebetrokkenen: pleegmoeder [nutrix]; voedvrouw, biologische moeder, «Wehmutter» [obstetrix], voogd, «Gerhab» [curator, mundeburdus, provisor puerorum, tutor]
Homepage:   www.stickelbrocks.de/                               Toevoegingen en/of bijdragen zijn gewenst — zie Adressen