Genealogie van de familienaam Stickelbrocks – en de families van de aangetrouwden

Welkom
   Aangetrouwden
   Namen & families

Inleiding

Namen betekenis

Geograf. kaarten
   Kleve Goch
   Geldern Straelen
       Boerderijen
   Venlo Eindhoven
   Krefeld Venlo
   Mönchengladbach
   Index Plaatsen+Boerderijen

Info & begrippen
   Familie
   Voorouders/Nakomelingen
   Overige personen
   Latijnse begrippen
   Duitse begrippen
   Nederl. begrippen

Adressen (Impressum)

Deutsch

Inleiding

Wat wilt u weten? – Wat kunt u bijdragen?
– Waar de vele verschillende spelling vandaan komen?
– Waar de naam vandaan komt?
– Wat de naam betekent?
– Of u familie bent met anderen met dezelfde of een erop lijkende naam?
– Namen en afstamming van uw voorouders?

Spelling
De familienamen werden tot aan het 19e eeuw hoofdzakelijk fonetisch en aan het Latijn georiënteerd opgetekend, omdat lezen en schrijven nog niet algemeen bekend waren. De middeleeuwse handschriften in de kerkboeken waren vaak minder secuur en zijn voor de niet geoefende lezer tegenwoordig niet zonder „leessleutel“ te ontcijferen. Bovendien is tegenwoordig de inkt vaak verbleekt of drukt van de achterkant van de pagina door.
Dan kwamen nog spelling variaties door de invloed van de Franse bezetting aan de linke Niederrhein erbij.
Daarmee ontstonden vele verschillende manieren van spelling, zelfs afwijkend in geboorte- en huwelijksoorkonden en dan opnieuw bij de kinderen.
Pas met de invoering van het bevolkingsregister door de Fransen in 1803 werd de spelling gelijkgetrokken waardoor tegenwoordig van de meer dan 50 nog slechts ca. een kwart van de spellingvariaties terug te vinden zijn.
In Nederland is vaak in plaats van de eerste -ck- ook -kk- te vinden — zie ook
Welkom.

Oorsprong van de namen
Onderzoek van ontwikkeling en interpretatie van de namen leidt tot nu toe tot de (aanname) dat ondanks de verschillende spellingen en nog enkele blinde vlekken de families voor het grootste gedeelte dezelfde oorsprong hebben en met elkaar verwant zijn.
De namen hebben klaarblijkelijk hun oorsprong in de regio Geldern Straelen. Details zijn zowel in de kaarten alsook de namenslijst te vinden.
Hoe vollediger de data zijn, die u mij stuurt, des te beter kunt ook u bijdragen om nieuwe antwoorden te vinden voor tot nu toe onduidelijke punten met uw data — zie ook Namen betekenis .

Homepage:   www.stickelbrocks.de/